Eesti Maaülikooli Teadusloo Uurimise Keskus

Eesti Maaülikooli Teadusloo Uurimise Keskuse (ingl. Centre for Science Studies of the Estonian University of Life Sciences, edaspidi: Keskus) tegevuse peaeesmärk on uurida ja publitseerida teaduse ajaloo (sh meditsiini ajaloo), teadusfilosoofia ning teaduspoliitika (sh sotsiaalteaduste poliitika) – ühisnimetaja "teaduslugu" – küsimusi. Keskuse ülesandeks on teadusloo uurimine ja populariseerimine Eesti ühiskonnas, et valgustada selle seoseid muu maailma teaduse arengu küsimustega. Keskuse töövaldkonda kuulub ka akadeemiliste loengukursuste ettevalmistamine ja läbiviimine Eesti Maaülikoolis, Tartu Ülikoolis ja teistes kõrgkoolides.
 

Teadusloo Uurimise Keskus

 • taotleb projekti ja grantirahasid, kusjuures eelistatakse võimaluse korral pikemaajalisi teadus- ja arendusprojekte;
 • teeb koostööd erinevate teaduslooliste keskuste, üksikisikute ja seltsidega (nt. Teadusajaloo- ja Teadusfilosoofia Eesti Ühing, Õpetatud Eesti Selts, Eesti Looduseuurijate Selts, Akadeemiline Baltisaksa Kultuuriselts Tartus) Eestis ja maailmas;
 • kutsub välismaa teadlasi Eestisse uurimistööd tegema;
 • kutsub maailma (juhtiv)teadlasi pidama loenguid ja loengukursusi EMÜ ja TÜ üliõpilastele erinevates teadusloo valdkondades;
 • soodustab oma teadurite osalemist õppetöös;
 • kaasab uurimistöösse kraadiõppureid (võtmeerialad ajaloo-, filosoofia- ja sotsiaalteadused);
 • peab vajalikuks enda nime all või koostöös teiste institutsioonidega teadusloolise sarja väljaandmist (eesti- ja inglise keeles);
 • avaldab oma töötajate monograafiaid ühtses formaadis ja kujundatult;
 • korraldab Baeri päeva ja annab välja seeriat „Folia Baeriana
 • korraldab ja osaleb vastavalt vajadusele seminaridel ja konverentsidel ettekannetega, pannes eelkõige rõhku nende kvaliteedile, mitte kvantiteedile;
 • arendab pidevalt interneti kodulehekülge, et olla keskne teadusloo uurimisasutus Eestis ka virtuaalmaailmas.
Karl Ernst von Baeri maja, Eesti Maaülikool
Veski tn 4, 51005 Tartu 
Tel: +372 7421 514, baeremu.ee