Tegevus

Teadusloo Uurimise Keskus:

 • taotleb projekti ja grantirahasid, kusjuures eelistatakse võimaluse korral pikemaajalisi teadus- ja arendusprojekte;
 • teeb koostööd erinevate teaduslooliste keskuste, üksikisikute ja seltsidega (nt. Teadusajaloo- ja Teadusfilosoofia Eesti Ühing, Õpetatud Eesti Selts, Eesti Looduseuurijate Selts, Akadeemiline Baltisaksa Kultuuriselts Tartus) Eestis ja maailmas;
 • kutsub välismaa teadlasi Eestisse uurimistööd tegema;
 • kutsub maailma (juhtiv)teadlasi pidama loenguid ja loengukursusi EMÜ ja TÜ üliõpilastele erinevates teadusloo valdkondades;
 • soodustab oma teadurite osalemist õppetöös;
 • kaasab uurimistöösse kraadiõppureid (võtmeerialad ajaloo-, filosoofia- ja sotsiaalteadused);
 • peab vajalikuks enda nime all või koostöös teiste institutsioonidega teadusloolise sarja väljaandmist (eesti- ja inglise keeles);
 • avaldab oma töötajate monograafiaid ühtses formaadis ja kujundatult;
 • korraldab Baeri päeva ja annab välja seeriat „Folia Baeriana”
 • korraldab ja osaleb vastavalt vajadusele seminaridel ja konverentsidel ettekannetega, pannes eelkõige rõhku nende kvaliteedile, mitte kvantiteedile;
 • arendab pidevalt interneti kodulehekülge, et olla keskne teadusloo uurimisasutus Eestis ka virtuaalmaailmas.
Karl Ernst von Baeri maja, Eesti Maaülikool
Veski tn 4, 51005 Tartu 
Tel: +372 7421 514, baeremu.ee